poniedziałek, 3 stycznia 2022

PROJEKT "ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW"

 

        Projekt "Rozumiemy się bez słów" kieruję do osób z trudnościami w komunikowaniu się, a zwłaszcza do uczniów ze spektrum autyzmu, z którymi głównie współpracuję. Uczniowie, których zaproszę do współpracy to osoby, które nie komunikują się za pomocą słów lub wymagają wsparcia w rozwijaniu mowy. Projekt ma zatem zwrócić uwagę na potrzeby uczniów, które nie posługują się mową werbalną.                                                         Istotą projektu będzie zatem opracowanie, wykonanie wraz z uczniami oraz wykorzystanie w pracy z całą społecznością szkolną, narzędzi służących komunikacji z otoczeniem. Wykonane pomoce mają być inspiracją jak i dowodem na to, że każdy z nas ma możliwość komunikowania się z otoczeniem i samostanowienia o sobie.

    Realizacja projektu otworzy przed moimi uczniami wachlarz możliwości komunikacyjnych, które przede wszystkim: 

  • pozwolą wejść w relację z rówieśnikami, 
  • umożliwią budowanie dialogów z nauczycielami na różnorodne tematy, 
  • dadzą możliwość komunikowania własnych potrzeb jak i wypowiadania się na dany temat, 
  • pozwolą na bardziej świadome i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, 
  • będą szansą na nawiązanie głębszych relacji wśród członków rodziny. 
Jako nauczyciel, dzięki zindywidualizowanym narzędziom, będę mogła lepiej poznać możliwości, umiejętności komunikacyjne jak i zbadać poziom wiedzy uczniów.


PROJEKT "ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW"

            Projekt "Rozumiemy się bez słów" kieruję do osób z trudnościami w komunikowaniu się, a zwłaszcza do uczniów ze spektru...